BÁT CÁT TƯỜNG

BÁT CÁT TƯỜNG Khi các biểu tượng Bát đại cát tường này xuất hiện tại bất kỳ nơi nào thì […]

Kim Sí Điểu

KIM SÍ ĐIỂU – GARUDA

GARUDA Kim Sí Điểu là chim thần to lớn, lông vàng, hung dữ hay còn được gọi là Diệu Sí Điểu. […]

Yak Tây Tạng

YAK TÂY TẠNG

YAK TÂY TẠNG Bò yak, hay trâu Yak, là loài vật gắn liền với cao nguyên Tây Tạng, chúng có […]

CHÚ ĐẠI BI

Nếu chúng sinh có thể trì tụng Thần Chú Đại bi thì đến khi cận kề cái chết, tất cả […]

Đức Tara Xanh

LỤC ĐỘ MẪU

LỤC ĐỘ MẪU Tara Cứu Độ Mẫu là đối tượng cầu nguyện của đại đa số phật tử theo truyền […]

TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG

Tài Bảo Thiên Vương quản lý sự chuyển hóa công đức và báo phúc ở nhân gian, phân phát tài […]

BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG – ACALA

BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG Bất Động Minh Vương, thông thường được thấy là Ứng Hóa Thân của Đại Nhật Như Lai, nhận […]