Kim Cương Thừa Archives - KIM CƯƠNG THỪA
Lungta

LUNGTA – CỜ CẦU NGUYỆN

LUNGTA – CỜ CẦU NGUYỆN Lungta – Cờ Cầu Nguyện là nét văn hóa Tâm Linh đặt trưng Tây Tạng. […]

BÁT CÁT TƯỜNG

BÁT CÁT TƯỜNG Khi các biểu tượng Bát đại cát tường này xuất hiện tại bất kỳ nơi nào thì […]

Kim Sí Điểu

KIM SÍ ĐIỂU – GARUDA

GARUDA Kim Sí Điểu là chim thần to lớn, lông vàng, hung dữ hay còn được gọi là Diệu Sí Điểu. […]