Phật Giáo Tây Tạng Archives - KIM CƯƠNG THỪA

BÁT CÁT TƯỜNG

BÁT CÁT TƯỜNG Khi các biểu tượng Bát đại cát tường này xuất hiện tại bất kỳ nơi nào thì […]

Kim Sí Điểu

KIM SÍ ĐIỂU – GARUDA

GARUDA Kim Sí Điểu là chim thần to lớn, lông vàng, hung dữ hay còn được gọi là Diệu Sí Điểu. […]

HOÀNG TÀI BẢO THIÊN

HOÀNG TÀI BẢO THIÊN Trong những bài viết trước tôi đã kể cho quý vị nghe nhiều câu chuyện về […]

Yak Tây Tạng

YAK TÂY TẠNG

YAK TÂY TẠNG Bò yak, hay trâu Yak, là loài vật gắn liền với cao nguyên Tây Tạng, chúng có […]