ĐỨC KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA - VAJRASATTVA - KIM CƯƠNG THỪA
Kim Cương Tát Đỏa

ĐỨC KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA – VAJRASATTVA

2,500,000 

Tôn Tượng Đức Kim Cương Tát Đỏa

Chất liệu đồng

Cao: 23 cm

Mô tả

LỜI THỆ NGUYỆN CỦA ĐỨC KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA

Trong quá khứ, khi đang còn tu học, Đức Kim Cương Tát Đỏa từng phát lời thệ nguyện như sau: “Trong tương lai, khi ta chứng đắc Phật quả Toàn hảo, nguyện cho những ai phạm phải ngũ trọng  tội với quả báo nhãn tiền, hoặc bất kỳ ai bị bể giới nguyện Tam muội da, đều được tịnh hóa hoàn toàn mọi hành động tổn hại và sự hủy phạm giới nguyện nếu nghe được tên ta, niệm tưởng đến ta hay nhất tâm trì tụng Chân ngôn Trăm âm, chân ngôn tối thắng uy lực trong hết thảy mật chú! Chừng nào chưa thành tựu như vậy, ta nguyện còn trong luân hồi sinh tử! Nguyện ta sẽ thị hiện trước tất cả những ai lỡ hủy phạm và bể giới để tịnh hóa cho họ mọi bệnh tật, phiền não, chướng ngại! ”.

Vì những sức mạnh và uy lực như vậy, lời thệ nguyện giác ngộ của Đức Kim Cương Tát Đỏa vô cùng độc đáo và khác biệt so với lời thệ nguyện của các vị Phật khác. Về bản chất sâu xa, Đức Kim Cương Tát Đỏa là hiện thân của một trăm bộ Phật, ngũ bộ Phật cùng hết thảy Như Lai không phân biệt. Bởi Ngài là bậc Tối thắng chủ của một trăm Phật bộ và độc Phật bộ Đại mật, Ngài không giống với bất cứ Bản tôn nào khác. Bất cứ ai đều có thể thành tâm sám hối bằng cách đối trước bất cứ Đức Phật nào trong mười phương chư Phật, quán tưởng chư Phật trong cõi Tịnh độ của các Ngài. Nhưng, cách quán tưởng thù thắng nhất được khuyên nên thực hành là hành giả thực hành sám hối bằng cách quán tưởng bậc Thượng sư của mình bất khả phân với Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa, từ Ngài hiện khởi hết thảy Mandala giác ngộ và hết thảy Mandala giác ngộ lại thể nhập nơi Ngài.

—ST—

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ĐỨC KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA – VAJRASATTVA”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn thích…

  • NGÀI KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA VAJRASATTVA

    30,000,000 
    Thêm vào giỏ