QUÁN ÂM THẬP NHẤT DIỆN - AVALOKITEŚVARA - KIM CƯƠNG THỪA
Thập nhất diện

QUÁN ÂM THẬP NHẤT DIỆN – AVALOKITEŚVARA

8,000,000 

Tranh Điêu Khắc Đức Quán Âm Thập Nhất Diện

Kích thước: 60cm x 80 cm

Chất liệu: Gỗ

Mô tả

ĐỨC QUÁN ÂM THẬP NHẤT DIỆN – AVALOKITEŚVARA

Đức Quán Âm Thập Nhất Diện thân màu trắng có 11 Diện xếp thành 5 tầng: 3 Diện của tầng một có mặt chính giữa màu trắng, mặt bên phải màu xanh lục, mặt bên trái màu đỏ. 3 Diện của tầng thứ hai có mặt chính giữa màu xanh lục, mặt bên phải màu đỏ, mặt bên trái màu trắng 3 Diện của tầng thứ ba có mặt chính giữa màu đỏ, mặt bên phải màu trắng, mặt bên trái màu xanh lục. Tất cả khuôn mặt đều có mắt dài và nhỏ như đang mỉm cười. 1 Diện của tầng thứ tư là khuôn mặt màu đen biểu lộ sự phẫn nộ, miệng ló răng
nanh, có 3 mắt và tóc màu cam dựng đứng. 1 Diện của tầng thứ năm là khuôn mặt hiền hòa màu đỏ đội vương miện.

2 tay đầu tiên của Đức Quán Âm Thập Nhất Diện chắp lại trước ngực cầm viên ngọc báu. Bên phải tay thứ hai cầm tràng hạt, tay thứ ba kết Diệu Thí Thắng Ấn, tay thứ tư cầm Pháp Luân. Bên trái tay thứ hai cầm hoa sen vàng, tay thứ ba cầm bình có chứa nước CamLộ, tay thứ tư cầm cung tên

Thập nhất diện: biểu thị cho 11 Địa (Hoan Hỷ Địa, Ly Cấu Địa, Phát Quang Địa, DiệuTuệ Địa, Nan Thắng Địa, Hiện Tiền Địa, Viễn Hành Địa, Bất Động Địa, Thiện Tuệ Địa, Pháp Vân Địa, Phật Địa)

Tay cầm tràng hạt: biểu thị cho việc gieo trồng hạt giống Bồ Đề, dứt trừ 108 phiền não

Tay kết Diệu Thí Thắng Ấn: biểu thị cho việc ban cho sức tương ứng với Pháp Lực vô biên

Tay cầm Pháp Luân (bánh xe Pháp): biểu thị cho việc vận chuyển Chính Pháp giúp cho chúng sinh dứt trừ nghiệp Luân Hồi

Tay cầm hoa sen vàng: biểu thị cho sự khai mở Phước Trí vốn có trong Tâm của tất cả chúng sinh

Tay cầm bình chứa nước Cam Lộ: biểu thị cho sự rưới Cam Lộ tràn khắp, ban Phước cho chúng sinh

Tay cầm cung tên: biểu thị cho sự khiến cho chúng sinh sớm kết được duyên lành

40 tay (tức 40 Pháp) của Đức Quán Âm Thập Nhất Diện biểu thị cho 5 Trí Tuệ của Như Lai nhằm minh họa cho vạn Đức cứu cánh là:

  1. NHƯ LAI BỘ (Tathāgata-kulāya): biểu thị cho Pháp Giới Thể Tính Trí là cái Trí thâm nhập khắp nơi của Pháp Giới, 8 tay thuộc bộ này là: Hóa Phật, Dây Lụa, Thí Vô Úy, Phất Trần Trắng, Bàng Bài, Việt Phủ, Kích Báu, Dương Liễu minh họa cho Pháp Tức Tai (Śāntika) là pháp tiêu trừ các loại bệnh nạn,việc ác của thân mình hoặc người khác.

  2. KIM CANG BỘ (Vajra-kulāya): biểu thị cho Đại Viên Kính Trí (Adarśajñāna)là cái Trí phản chiếu mọi sự vật mà không dính mắt vào sự vật nào, cũng không bị sự vật ấy động chạm hay lay động được. Có 8 tay thuộc Bộ này là Bạt Chiết La  (Tam Cổ Kim Cương), Chày Kim Cương (Độc Cổ Kim Cương), Kiếm báu,Cung điện, Bánh xe vàng (Kim Luân), Bát báu, Nhật Tinh Ma Ni, Nguyệt Tinh Ma Ni minh họa cho Pháp Điều Phục (Abhicāruka) là pháp tu chiết phục các nhóm ác hoặc điều phục các người ác.

  3. BẢO BỘ (Ratna-kulāya): biểu thị cho Bình Đẳng Tính Trí (Samatā-jñāna) là cái trí phô bày tâm thức Từ Bi Bình Đẳng. Tám tay thuộc Bộ này là: Ngọc Như Ý, Kinh Báu, cây Cung Báu, Hoa Sen Trắng, Hoa Sen xanh, Chuông báu, Hoa Sen tím,Chùm Bồ Đào minh họa cho Pháp Tăng Ích (Puṣṭika) là pháp tu tăng ích về Trí Tuệ, Phước Đức, Thọ Mệnh cho mình và người khác .

  4. LIÊN HOA BỘ (Padma-kulāya): biểu thị cho Diệu Quán Sát Trí (Pratyavekṣana-jñāna) là sự quán tưởng của Trí xem xét mọi tướng chung, tướng riêng của các pháp mà không hề bị ngăn ngại. Tám tay thuộc Bộ này là: Hợp Chuởng, Gương báu, Ấn báu, Vòng ngọc, Hồ Bình, Quân Trì Bình, Hoa Sen hồng, Tích Trượng minh họa cho Pháp Kính Ái (Vaśikaraṇa) là pháp tu cho mình và người khác được Chư Phật, Bồ Tát gia hộ hoặc muốn được Quân Vương và mọi người yêu thương giúp đỡ .

  5. YẾT MA BỘ (Karma-kulāya): biểu thị cho Thành Sở Tác Trí (Kṛtyamuṣṭhāna-jñāna) là cái trí khéo léo thi hành mọi việc của thế gian chuyển chúng thành phương tiện giải thoát. Tám tay thuộc Bộ này là: Thiết Câu, hai tay kết Thiền Định Ấn, Tràng Hạt, Hoa Báu, mũi Tên Báu, Rương báu, Độc Lâu, Mây Ngũ Sắc minh họa cho Pháp Câu Triệu (Ākarṣaṇi) là pháp triệu thỉnh Bản Tôn, chư Thần.

(Theo Cư Sỉ Huyền Thanh)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “QUÁN ÂM THẬP NHẤT DIỆN – AVALOKITEŚVARA”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn thích…

  • THẬP NHẤT DIỆN – THIÊN THỦ THIÊN NHÃN – AVALOKITE

    6,800,000 
    Thêm vào giỏ