Mật Tông Kim Cương Thừa Archives - Page 3 of 5 - KIM CƯƠNG THỪA
Naga Long Vương

LONG VƯƠNG – NAGA

LONG VƯƠNG – NAGA Ngoài cỏi người cư ngụ, kinh điển Phật Giáo và Đạo Giáo thường nhắc đến chủng […]

THỰC HÀNH PHÁP MAHAKALA

THỰC HÀNH PHÁP MAHAKALA Mục đích của việc thực hành pháp Mahakala là để giúp những hành giả loại bỏ […]

ĐỨC PHẬT BẢO SINH

ĐỨC PHẬT BẢO SINH RATNASAMBHAVA (BÌNH ĐẲNG TÍNH TRÍ)   Ngài an tọa trong tư thế Kim cương, thân Ngài […]

THẦN GANESHA

Một câu chuyện về thần Ganesha   Truyền thuyết của thần thoại cổ đại Ấn Độ kể về sự ra […]

BẢO THÁP

Theo lịch sử Phật giáo, Bảo tháp xuất hiện từ thời Phật còn tại thế. Thời đó Ngài Xá Lợi […]