Mật Tông Kim Cương Thừa Archives - Page 4 of 5 - KIM CƯƠNG THỪA

MƯỜI ĐIỀU CẦN KIÊN TRÌ

MƯỜI ĐIỀU CẦN KIÊN TRÌ (1) Những người sơ học cần kiên trì lắng nghe và tham thiền về những […]

MƯỜI THỆ NGUYỆN

MƯỜI THỆ NGUYỆN Đạo sư Padma nói: Quy y và giữ những thệ nguyện là gốc của sự thực hành […]

SỰ SÁT SINH

SỰ SÁT SINH Tính chất của sát sinh là cắt đứt sự liên tục của đời sống. Có ba loại […]

CÁCH SỬ DỤNG CHUỖI HẠT

CÁCH SỬ DỤNG CHUỖI HẠT (MALA) Chuỗi hạt trong Kim Cương Thừa được thiết kế rất đặc trưng cho việc […]

TU VIỆN KUMBUM

GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TU VIỆN KUMBUM Tu viện KumBum (Còn có tên gọi khác là Ta’er) là một […]

ĐÔI ĐIỀU VỀ ĐÁ DZI

ĐÔI ĐIỀU VỀ ĐÁ DZI Nhiều người hỏi quá nên không trả lời kịp xin quý vị thông cảm. Về […]