Mật Tông Archives - KIM CƯƠNG THỪA
Lungta

LUNGTA – CỜ CẦU NGUYỆN

LUNGTA – CỜ CẦU NGUYỆN Lungta – Cờ Cầu Nguyện là nét văn hóa Tâm Linh đặt trưng Tây Tạng. […]

BÁT CÁT TƯỜNG

BÁT CÁT TƯỜNG Khi các biểu tượng Bát đại cát tường này xuất hiện tại bất kỳ nơi nào thì […]

HOÀNG TÀI BẢO THIÊN

HOÀNG TÀI BẢO THIÊN Trong những bài viết trước tôi đã kể cho quý vị nghe nhiều câu chuyện về […]

Yak Tây Tạng

YAK TÂY TẠNG

YAK TÂY TẠNG Bò yak, hay trâu Yak, là loài vật gắn liền với cao nguyên Tây Tạng, chúng có […]

CHÚ ĐẠI BI

Nếu chúng sinh có thể trì tụng Thần Chú Đại bi thì đến khi cận kề cái chết, tất cả […]