Mật Tông Kim Cương Thừa Archives - KIM CƯƠNG THỪA
Kim Sí Điểu

KIM SÍ ĐIỂU – GARUDA

GARUDA Kim Sí Điểu là chim thần to lớn, lông vàng, hung dữ hay còn được gọi là Diệu Sí Điểu. […]

Yak Tây Tạng

YAK TÂY TẠNG

YAK TÂY TẠNG Bò yak, hay trâu Yak, là loài vật gắn liền với cao nguyên Tây Tạng, chúng có […]

TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG

Tài Bảo Thiên Vương quản lý sự chuyển hóa công đức và báo phúc ở nhân gian, phân phát tài […]