SỰ QUAN TRỌNG CỦA CHUỖI (MALA) VỚI HÀNH GIẢ

SỰ QUAN TRỌNG CỦA CHUỖI (MALA) VỚI HÀNH GIẢ

Đối với Hành Giả Mật Tông, Chuỗi (Mala) là một Pháp Bảo rất quan trọng.

Chuỗi làm bằng vỏ ốc, đất gỗ hay hạt từ cây hay quả có mục đích dùng để thành tựu các nghi thức và sự nghiệp, tiêu tai (cầu an).

Chuỗi làm bằng vàng sẽ thành tựu sự nghiệp tăng ích (cầu dồi dào).

Chuỗi San Hô Đỏ thì tốt nhất cho việc thành tựu các nghi quỹ về kính ái (tăng uy lực).

Chuỗi làm bằng sắt hay Turquoise (Lam Ngọc) tốt trong các pháp hàng phục (phẫn nộ).

Chuỗi làm bằng Dzi hay các loại đá quý có thể dùng để thành tựu bất cứ loại sự nghiệp nào mà ta cần làm.

Chuỗi làm bằng hạt đá mơ (apricot stone) sẽ thành tựu sự nghiệp công ích.

Chuỗi làm bằng hạt tròn đen thành tựu pháp kính ái.

Chuỗi bằng hạt Bồ Đề sẽ thành tựu mọi bộ pháp.

Chuỗi bằng hạt Raksa thành tựu pháp hàng phục.

Chuỗi chuỗi bằng Ngà, nhất là Ngà Voi, thành tựu mọi sự nghiệp.

Chuỗi bằng đá tốt cho phép tăng ích.

Chuỗi bằng các loại châu ngọc (thất bảo) tốt cho mọi pháp.

Chuỗi phải được một vị Đạo Sư hay Sư phụ theo đúng pháp gia trì.

Không được chơi giỡn, phải để một nơi trang trọng với thái độ kính trọng. Không đặt nơi thấp, không được để trên đất.

Với Hành Giả Mật Giáo, Chuỗi là biểu tượng cao quý thiêng liêng để hành Pháp, được xem là BỔN TÔN. Chuỗi bị cháy, bị thú vật đạp lên, bị chuột cắn, đều không tốt, những loại này phải bỏ đi.

(Trích Lokeshvara)

Leave Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.