CÂU CHUYỆN VỀ BÁNH XE CHUYỂN PHÁP - KINH LUÂN - KIM CƯƠNG THỪA

CÂU CHUYỆN VỀ BÁNH XE CHUYỂN PHÁP – KINH LUÂN

CÂU CHUYỆN VỀ BÁNH XE CHUYỂN PHÁP – KINH LUÂN

 

Con người muốn được hạnh phúc thì người đó phải có Phước và để đạt được điều đó phải thông qua việc thực hành các Pháp Bố thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn. Việc thực hành các Pháp này cũng tùy theo sự hiểu biết của từng người.

Với Người Tạng họ có 1 phương pháp xoay bánh xe cầu nguyện còn gọi là Kinh Luân. Khi Ngài Liên Hoa Sinh đến Tây Tạng lúc đó người Tây Tạng chưa có chữ viết, họ vừa thoát ra khỏi cuộc sống bộ tộc Nguyên Thủy chưa có nền văn minh sống phụ thuộc vào thiên nhiên, bùa chú, huyền thuật nhưng lại có lòng Sùng Mộ Phật Pháp Vô Bờ Bến đặt biệt là nền minh triết Ấn Độ. Để đặt nền tảng Phật Giáo ở Tây Tạng thì Ngài Liên Hoa Sinh đã kết hợp giữa truyền thống Đạo Bon (Tín ngưỡng địa phương) và Phật Giáo Mật Thừa sử dụng rất nhiều Mantra (Minh Chú). Nhưng muốn truyển bá triết lý Phật Giáo cho người không biết chữ là điều không thể nên Ngài Liên Hoa Sinh đã xuống cung Naga thỉnh Giáo Pháp của Đức Phật.

Khi vào cung Naga Ngài thỉnh Giáo Pháp Kinh Luân chuyển Chú trong đó được viết rất nhiều Minh Chú Đức Quán Thế Âm, rất phù hợp với nền văn minh của Tây Tạng lúc này. Người ta tin rằng khi xoay bánh xe Pháp một cách miên mật thì tương đương tụng một Đại Tạng Kinh.

Kinh luân – Mani Luân hay bánh xe cầu nguyện, là một trong những phương pháp thực hành tâm linh đơn giản và hiệu quả nhất. Bất kể bạn có phải là tín đồ Phật giáo hay không, chỉ cần quay hoặc ở gần một kinh luân, bạn sẽ được nhận những năng lượng từ trường an lành vô cùng tích cực, khiến tịnh hóa vô vàn nghiệp xấu và giúp thân tâm trở nên an lạc.

Leave Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.